Rodinný dům u Mnichova Hradiště

Návrh domu vychází z jednoduchého a snadno čitelného tvaru. Z hlavní hmoty byly s ohledem na orientaci domu vůči světovým stranám vyseknuty dva kvádry - vznikla tak terasa a krytý vstup do domu. Hmota rodinného domu je doplněna drobnou stavbou krytého stání pro vozidlo. Moderní ráz stavby tvoří plochá střecha, rodinný dům má šedou strukturovanou omítku, která kontrastuje se světlými dřevěnými okny a s dřevěným opláštěním terasy a parkování. Střecha garáže je zatravněná. Centrem rodinného domu pro mladou rodinu je otevřený obytný prostor s pohodlnou moderní kuchyní. Velký důraz je kladen na nízkoenergetické měřítko. Dům je proto vhodně orientován dle světových stran - u severní fasády se nachází technické zázemí domu a jižní strana je tvořena obytnými místnostmi. Obývací část v přízemí je četně prosklena směrem do zahrady. Prostor kuchyně se otevírá díky dřevěné terase do zeleně a láká tak v letních měsících k příjemnému posezení. V přízemí se rovněž nachází hostinský pokoj. Prostor pod schodištěm je beze zbytku využit jako špíz. První patro je tvořeno ložnicí, dětskými pokoji, šatnami a oddělenými koupelnami. Zahrada je prostorná a její návrh vychází z anglického uspořádání parku.

datum

2009

typ

novostavba rodinného domu

stav

studie

pohled na rodinný dům od příjezdové cesty | 1+1 atelier

pohled na rodinný dům od příjezdové cesty

pohled na rodinný dům ze zahrady | 1+1 atelier

pohled na rodinný dům ze zahrady

půdorys 1.np | 1+1 atelier

půdorys 1.np

půdorys 2.np | 1+1 atelier

půdorys 2.np

pohled jižní | 1+1 atelier

pohled jižní