Jsme dva mladí architekti s nepřeberným množstvím nápadů a velkou chutí pracovat na různorodých typech projektů. Nebojíme se malých projektů /návrhy nábytku/, větších projektů /návrhy interiérů/, ještě větších projektů /návrhy rodinných domů, rekonstrukce domů, přístavby/ či projektů rozsáhlých /návrhy bytových domů/. V našem portfoliu prací se nevyhýbáme ani veřejným či komerčním prostorům jakéhokoliv rozsahu.

Zpracováváme všechny projekční fáze od analýzy projektu až po dokumentaci k realizaci díla.

Nejprve proběhne jednání s klientem spojené s konzultací sloužící k nalezení společné cesty, kterou považujeme za nejdůležitější. Tato cesta by měla vést ke zdařilé realizaci, která potěší jak klienta tak i nás!

Zdařilá realizace vždy začíná promyšleným konceptem. V této fázi studie projektu se snažíme najít různé varianty řešení /hmotové, dispoziční, materiálové/. Koncept projektu je vyjádřen pomocí půdorysů, řezů a potřebných vizualizací, které společně přiblíží vizi architekta klientovi.

Pokud si s klientem porozumíme, vydáváme se na společnou cestu. V některých případech musíme projít rovněž povolovacími procesy ze strany úřadů a jiných dotčených orgánů.

Následně přichází největší radost nás všech, realizace stavby či interiéru. Pro tuto fázi vyhotovíme potřebnou dokumentaci.

Při realizaci díla vykonáváme autorský dozor, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím na stavbě. Na konci společné cesty není nic lepšího než spokojený klient a radost z dobře odvedené práce.

Těšíme se na každý nový projekt.