Pavilón v Louvre- Lens

Pavilón je umístěn v areálu nově vzniklé galerie Louvre ve městě Lens na severu Francie. Úlohou bylo vytvořit prostor pro expozici s těžební historií oblasti. Forma pavilónu vychází z konceptu průchodu pavilónem jako sestup do dolu do tmy a následný výstup z dolu a tím oslněním nebem. Koncept jsem stavěl na díle Jamese Turrella. Tvar pavilónu je tvořen dvěma hmotami navzájem do sebe propletených. První je lehce pod zemí a musí s k ní tudíž sestoupit. Při projití expozice dojde návštěvník až k hmotě druhé, která je obrácena směrem k nebi, tak aby nebyl vidět horizont. Návštěvník proto může ničím nerušený sledovat nebe stejně jako v díle J. Turrella. Zvenku je pavilón obložen zrezivělým plechem odkazujícím na težební historii města.

datum

2010

typ

veřejná stavba / kultura

stav

studie

pohled na pavilón | 1+1 atelier

pohled na pavilón

pohled na nebe z pavilónu | 1+1 atelier

pohled na nebe z pavilónu

řez objektem | 1+1 atelier

řez objektem