Pruitt- Igoe Now

Území projektu se nachází v okrajové části města St. Louis, ve státě Missouri v USA. Místo pro projekt je na území bývalé výstavby z 50. let 20. století nazvané Pruitt- Igoe. Tato výstavba byla určena pro sociálně slabší rodiny. Po 2O letech existence začala výstavba chátrat a sociálně se vyčleňovat. V roce 1972 se započalo s jejím bouráním. Tento akt byl Ch. Jencksem nazván jako začátku konce modernismu. Od doby demolice je území nevyužité. Cílem projektu je celková revitalizace a opětovné včlenění do města. Návrh obsahuje parkové úpravy používající bývale cesty z projektu Pruitt-Igoe, které jsou doteď na místě čitelné. Park je tímto rozdělen do různých ploch, kde každá má svoji charakteristickou funkci (piknikové louky, hřiště, vodní prvky, aleje). Obecně je snaha o zapojení okolních obyvatel do obnovy tohoto území. Návrh obsahoval hledání správného využití území a nalezení vhodných budov pro území. Park protíná osa směřující k centru města jako spojnice minulosti a budoucnosti místa s jejím opětvném zapojení do dění ve městě. Na této ose se nachází hlavní budova sloužící jako inkubátor pro umělce z různých odvětví (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění) a umožnující jim veškeré zázemí pro tvorbu a pro prezentaci tvorby. Na začátku osy je umístěna agora , pro pořádání společenských akcí, sloužící pro okolní obyvatele. Pozemek lemují bytové domy pro začínající rodiny. Obecně v návrhu byla snaha o zapojení umělců a mladých lidí do obnovy území.

datum

2011-2012

typ

urbanismus

stav

soutěž

pohled na osu agory a inkubátoru | 1+1 atelier

pohled na osu agory a inkubátoru

inkubátor s parkem | 1+1 atelier

inkubátor s parkem

vstupní foyer inkubátoru | 1+1 atelier

vstupní foyer inkubátoru

celková situace | 1+1 atelier

celková situace