Centrum vína Rybniční zámeček

Projekt Centra vína se nachází ve strategické poloze v Lednicko-Valtickém areálu a skládá ze dvou hlavních nově vybudovaných objektů - Archivu vín a Vinařského domu a objektu stávajícího - Rybničního zámečku. Rozmístění zámků Lednice a Valtice a malých lichtenštejnských saletů je charakteristické osami, stromovými alejemi a průhledy. Pozemek Centra vína protínají a určují dvě hlavní osy - osa historická a osa směřující podél Bezručovy aleje k Lednickému zámku. Archiv vína leží na hlavní ose směřující k Lednickému zámku a z terasy restaurace se naskýtá krásný výhled směrem na Prostřední rybník a Chrám Tří grácíí, jeden ze saletů. Opticky je Archiv propojen rovněž s Rybničním zámečkem. Vinařský dům je umístěn v horní části pozemku, mezi jednotlivé vinice. Dům leží na ose historické a přímo komunikuje se severní fasádou Rybničního zámečku. Návštěvníkům se tak ukazují z jeho terasy k zámečku různé průhledy. Hlavní osy jsem prodloužila či je doplnila o další drobné cesty, na nichž jsou rozmístěny malé objekty, takové salety Centra vína - altánky a odpočívadla. Hmotové řešení dvou hlavních objektů vychází z lineární kompozice os Centra vína. Přenesenými liniemi jsou i viniční řádky. Linie provází celý návrch Centra vína - i hmotové návrhy Archivu, Vinařského domu a drobných altánků.

datum

2013

typ

veřejná stavba / kultura

stav

studie

pohled na archiv vín od prostředního rybníka | 1+1 atelier

pohled na archiv vín od prostředního rybníka

celkový pohled na areál centra vína | 1+1 atelier

celkový pohled na areál centra vína

příchod k archivu vín | 1+1 atelier

příchod k archivu vín

pohled z Bakchova altánu k archivu vín | 1+1 atelier

pohled z Bakchova altánu k archivu vín

hlavní osa vedoucí k archivu vín | 1+1 atelier

hlavní osa vedoucí k archivu vín

pohled na vinařský dům  | 1+1 atelier

pohled na vinařský dům

interiér archivu vín | 1+1 atelier

interiér archivu vín

degustační salonek v archivu vín | 1+1 atelier

degustační salonek v archivu vín