Kunsthalle v Českých Budějovicích

Senovážné náměstí se nachází v nedaleko hlavního náměstí a hlavních turistických lokalit a v jeho okolí leží mnoho významných kulturních staveb. Nachází se také v zeleném pruhu, který vznikl v místech bývalých městských hradeb. Významným prvkem projektu je odkrytí Mlýnské stoky - vodního prvku, který je pro Budějovice tolik typický. Původně byla Mlýnská stoka odkryta, zapuštěna byla až v moderních dobách. Tvar náměstí a rušná křižovatka v jeho východním cípu vedly ke konceptu návrhu Kunsthalle trojúhelníkového půdorysu. Hmota trojúhelníku se směrem ke křižovatce a směrem od náměstí zvedá a slouží tak částečně náměstí jako clona. Odkrytím Mlýnské stoky a vytvořením kaskádovitých teras na náměstí vznikl veřejný prostor s přímým kontaktem s vodní hladinou. Prostor kolem vody lze využít jak k relaxaci, tak i ke kulturním účelům. Velká část náměstí je zatravněna, parkoviště je nově zapuštěno pod zem.Kunsthalle se nachází naproti budově Jihočeského muzea a vytváří tak jeho protiváhu. Hmota, ve které se nachází všechno zázemí galerie rozděluje objekt na dvě pomyslné části. Menší část s kavárnou a relaxační zónou je určena pro všechny, i ty, kteří o umění nemají zájem. Oproti tomu, na druhé staně objektu se nachází oddělený variabilní výstavní prostor s posuvnými příčkami.

datum

2013

typ

veřejná stavba / kultura

stav

studie

pohled na Kunsthalle a odkrytou Mlýnskou stoku | 1+1 atelier

pohled na Kunsthalle a odkrytou Mlýnskou stoku

celkový pohled na Senovážné náměstí s kunsthalle | 1+1 atelier

celkový pohled na Senovážné náměstí s kunsthalle

vstupní foyer | 1+1 atelier

vstupní foyer

vnitřní prostor výstavního sálu | 1+1 atelier

vnitřní prostor výstavního sálu