Škola pro barmské uprchlíky

Lokalita pro stavbu školy se nachází v oblasti Kwe Ka Bung u barmsko-thajských hranic. Cílem projektu bylo nalézt vhodnou formu vzdělávacího zařízení pro děti od 4 do 14 let. Po důkladné analýze na místě navrhuji školní vesničku s ubytovací kapacitou. Vesnice má děti naučit žít v reálném světě. Funkčně je rozdělena na 3 celky - na veřejnou, poloveřejnou a soukromou část. Školní vesnice je navržena s ohledem na svůj postupný růst. Ve veřejné části se nachází recepce s kanceláří, jídelna, knihovna s čítárnou a veřejný prostor. Další částí je pak školka pro děti staré 4-7 let a škola pro starší žáky. V soukromé části se pak nachází ubytování pro učitele. Jako další funkce jsou zde navržena malá políčka a prostory pro pěstování, výuku, hru či shromažďování. Kompozice jednotlivých objektů je rozložena kolem centrálního shromažďovacího místa s hřištěm. Jednotlivé objekty jsou navrženy modulově o rozměru 3600x3600 mm. Cílem je jednoduchost, dostupnost a využití místních materiálů. Konstrukce modulů je v základu dřevěná - teakové či eukalyptové dřevo. Výplně jednotlivých stěn jsou navrženy z bambusu, rákosu či listů banánovníku. Všechny objekty jsou kvůli období děšťů vyneseny na betonové patky. Pultové střechy slouží k záchytu vody. Část vody se vyčití v kořenové čističce.

datum

2012

typ

veřejná stavba / vzdělání

stav

studie / soutěž

vstup do komplexu školní vesničky | 1+1 atelier

vstup do komplexu školní vesničky

komplex školní vesnice | 1+1 atelier

komplex školní vesnice

pohled na veřejný prostor ve vesnici | 1+1 atelier

pohled na veřejný prostor ve vesnici

pohled z jídelny | 1+1 atelier

pohled z jídelny

pohled do knihovny | 1+1 atelier

pohled do knihovny

pohled na drobná pole u školní vesnice | 1+1 atelier

pohled na drobná pole u školní vesnice